Jazyková škola specializovaná na výuku cizích jazyků
s 97% úspěšností našich studentů u zkoušek FCE!

English Conversation - Anglická konverzace

Všeobecné zásady:

 • vyučujeme podle principů komunikativní metody – studenti komunikují ve vyučovaném jazyce, použití mateřského jazyka je omezeno na nezbytné minimum
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností – konverzaci, čtení, psaní a poslech
 • výuka je zaměřena na praktická témata a využití jazyka v běžných každodenních situacích

Pro koho je kurz určen:

 • velmi pokročilé studenty (od Upper-Intermediate)
 • absolventy zkoušek FCE a CAE

Co dokážeme:

 • formulovat jasně své myšlenky a konverzovat na jakékoli téma
 • vyjádřit svůj názor na řadu nejnáročnějších oblastí a diskutovat o tom
 • porozumět mluvenému slovu včetně televizních a rozhlasových pořadů
 • používat bez problémů všechny gramatické jevy (slovesné časy, modální slovesa, nepřímou řeč apod.)

Co se naučíme a zdokonalíme:

 • vyjádřit ještě lépe svůj názor a diskutovat o problému
 • souvisle hovořit o nejrůznějších tématech
 • rozšíříme slovní zásobu v oblastech, které nás zajímají
 • zopakujeme a upevníme znalosti gramatiky (nová frázová slovesa, slovní vazby atd.)
 • používat angličtinu v běžném životě, budeme trénovat pohotové reakce

Výukové materiály:

Kurz není veden podle jedné učebnice. Na každé lekci dostanete zdarma pracovní listy z různých učebnic, tisku, internetu atd. Výuka probíhá v učebně s možností internetového připojení.

Lektoři:

Kurz vede kvalifikovaný rodilý mluvčí.

Aktuality

Zápisy do jarního semestru 2021. Začátek jarního semestru je 8.2. 2021

Zápisy do jarního semestru právě začínají.

Konec podzimního semestru je 30.1.2020.

Všem klientům a lektorům přejeme hezké jarní prázdniny a děkujeme za zachování přízně. Stále pokračujeme v on-line výuce. Jarní semester začíná 8.2. 2021 a končí 11. 6. 2021

13.01.2021

Podzimní semestr 2020

ZÁPISY DO PODZIMNÍHO SEMESTRU ZAČÍNAJÍ

25.08.2020

Druhé pololetí začíná 10. února

16.01.2020