Jazyková škola specializovaná na výuku cizích jazyků
s 97% úspěšností našich studentů u zkoušek FCE!

Francouzština - středně pokročilí - konverzace

Výuka probíhá s pomocí moderní zahraniční učebnice francouzštiny ( Panorama II), což je základní učebnice pro studenta a učebnice doplňková k procvičování a opakování gramatiky. V návaznosti na znalost gramatiky pro mírně pokročilé probírání dalších gramatických jevů ( používání vazeb s konjunktivem, ovládání nepřímé řeči, zájmen, typy souvětí atd.) Prohloubení schopnosti komunikovat na různá aktuální témata z kadodenního života. Opakování a procvičování slovní zásoby a gramatiky interaktivní metodou s důrazem na konverzaci. V hodinách se používá audio-vizuální technika k rozvoji poslechových a komunikativních dovedností. Práce s textem s důrazem na dobrou orientaci a porozumění (texty z internetu, články novin a časopisů apod.), přitom se student průběžně seznamuje s reáliemi frankofonních zemí. Četba a překlad literárních textů.

Používané materiály:

Učebnice francouzštiny ( Panorama II). Používáme články z novin, časopisů a internetu. Lektor nosí kopie materiálů na každou hodinu.

Lektoři:

Zkušení, pedagogicky vzdělaní lektoři

Aktuality

Zápisy do jarního semestru 2021. Začátek jarního semestru je 8.2. 2021

Zápisy do jarního semestru právě začínají.

Konec podzimního semestru je 30.1.2020.

Všem klientům a lektorům přejeme hezké jarní prázdniny a děkujeme za zachování přízně. Stále pokračujeme v on-line výuce. Jarní semester začíná 8.2. 2021 a končí 11. 6. 2021

13.01.2021

Podzimní semestr 2020

ZÁPISY DO PODZIMNÍHO SEMESTRU ZAČÍNAJÍ

25.08.2020

Druhé pololetí začíná 10. února

16.01.2020