Jazyková škola specializovaná na výuku cizích jazyků
s 97% úspěšností našich studentů u zkoušek FCE!

Francouzština - mírně pokročilí

Co už umíme:

Základní gramatické jevy - časování sloves, číslovky, budoucí čas, zájmena, minulý čas, přídavná jména, dělivý člen a jeho použití, odpovědi oui a si po záporné otázce, zvratná slovesa, rozkazovací způsob, příslovečné určení místa, slovesa pohybu a jejich minulý čas, hovořit o aktivitách ve volném čase, hodiny a data, konverzovat na téma hotel a restaurace, určit místo, popsat byt, informovat o trase, počasí atd.

Co se naučíme:

Gramatika: minulý čas (imparfait) - jeho tvoření a použití, předmět, jeho vyjádření a postavení, výrazy týkající se průběhu akce (etre en train), nedávná minulost (passé récent), vedlejší věta přívlastková uvozená pomocí qui, que, čas (futur simple), porovnání (stupňování přídavných jmen a příslovcí- doplnění), zájmena en, y, vyjádření podmínky, konjunktiv přítomný (Subjonctif présent) s určitými slovesy, výrazy množství

Konverzační témata:

  • představit rodinu, vyprávět vzpomínku,
  • vytvořit životopis
  • plány do budoucna
  • prostředky komunikace (televize, rádio, tisk)
  • vyjádřit osobní problémy, reagovat na problémy druhých, poskytnout pomoc
  • domluvit si schůzku, telefonovat
  • popis osoby
  • práce a podnikání
  • shrnout obsah novinového článku

Používané materiály:

Originální francouzská učebnice: Écho 1 + řada dalších doplňkových materiálů v podobě pracovních listů.

Lektoři:

Zkušení, pedagogicky vzdělaní lektoři

Aktuality

Zápisy do jarního semestru 2021. Začátek jarního semestru je 8.2. 2021

Zápisy do jarního semestru právě začínají.

Konec podzimního semestru je 30.1.2020.

Všem klientům a lektorům přejeme hezké jarní prázdniny a děkujeme za zachování přízně. Stále pokračujeme v on-line výuce. Jarní semester začíná 8.2. 2021 a končí 11. 6. 2021

13.01.2021

Podzimní semestr 2020

ZÁPISY DO PODZIMNÍHO SEMESTRU ZAČÍNAJÍ

25.08.2020

Druhé pololetí začíná 10. února

16.01.2020